Ưu điểm của băng dính hai mặt

10-22-2018

Băng dính 2 mặt là loại băng dính có tính năng kết dính đặc biệt , được phủ keo Acrylic cả 2 bề mặt và có khả năng kết dính trên cả hai bề mặt của sản phẩm

Thong ke